IltaMerkin omistaja graafinen suunnittelija, lehtori Satu Ilta, Helsinki

Merkki on omistajan itsensä suunnittelema