WANHAA JA ARWOKASTA                                                    

Tässä osastossa ovat bibliografisesti arvokkaimmat, pääasiassa 1800-luvulla painetut teokset. Ne ovat valtaosin suomalaisia ja suomenkielisiä, mutta joukossa on myös muutama ruotsinkielinen ja/tai Ruotsissa painettu kappale.
Kristi  

Fyra Böcker av Christi Efterföljelse, och huru vi skole försaka verlden av Thomas a Kempis. Ny översättning. Örebro, tryckt hos N. M. Lindh 1828. 254 sivua. Kunto hyvä. Hinta 250 €.

Lisään kirjoja päivittäin tähän osastoon.